Diskurz.cz Prohlášení o Ochraně Osobních údajů

V Diskurz.cz respektujeme vaše soukromí. Toto Prohlášení popisuje vaše práva na soukromí a náš závazek vaše osobní data chránit. Diskurz.cz poskytuje službu pro sdílení zpráv v konkrétních lokalitách nebo ke konkrétním tématům. Při registraci sbíráme váš email pro vytvořní vašeho účtů, vaše jméno (pokud ho uvedete a nepoužijete přezdívku) a vaši lokalitu (pouze pokud ji sdílíte ve vašem zařízení). Nikdy neprodáváme a neposkytujeme získaná data třetím stranám.

Rozsah osobních dat

Osobními údaji se rozumí data, která mohou identifikovat vaši osobu, jako například adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Zpracování osobních údajů je pro nás nezbytné, aby Vám mohl Diskurz.cz poskytovat služby. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním dat, jak je popsané v tomto Prohlášení, naše webové stránky a služby prosím  nepoužívejte.

Čí údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje registrovaných uživatelů služby Diskurz.cz a Subjektů spolupracujících s Diskurz.cz.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je fyzická osoba - podnikatel Ing. Štefan Vantroba, IČ: 87650355, se sídlem Na louži 25, 101 00 Praha.

Proč zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou zpracovávané za účelem poskytnutí služby, smluvního plnění, zákonné povinnosti, z důvodu oprávněného zájmu (který není v rozporu s právem na ochranu osobních údajů), nebo v případech, poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Poskytování služby

Abychom vás mohli identifikovat jako uživatele služby, vytvořit Vám ve službě Váš uživatelský profil a mohli Vám zaslat odkaz pro obnovu zapomenutého hesla zpracováváme a uchováváme Váš email, který poskytnete při registraci.

Abychom vám mohli poskytnout zprávy z Vašeho okolí, zpracováváme GPS souřadnice poskytnuté Vaším zařízením pro určení Vaše přibližné polohy.

Jak sbíráme vaše data

Vaš e-mail ukladáme při registraci ke službě, nebo při přihlášení k odběru novinek.

Vaše jméno (pokud ho uvedete a nezvolíte přezdívku) ukladáme prí registrací ke službě.

Vaši polohu (souřadnice GPS) sbíráme pouze v případě, že to povolíte, při odeslání zprávy nebo detekci vaši polohy pro zobrazení zpráv z vaší lokality.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Nezpracováváme citlivé osobní údaje!

Jak sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje nesdílíme se žádnou třetí stranou. Vaše osobní údaje si může vyžádat policie nebo jiné státní orgány. Tato data sdílíme pouze v případě, že je to požadované zákonem nebo nařízením soudu a my jsme povinni je poskytnout.

Vaše práva

Jak nás kontaktovat

V případě komentářů nebo dotazů ohledně našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo při podezření na narušení vašeho soukromí nám napište e-mail na soukromi@Diskurz.cz.

Verze dokumentu: 2021-10-23